پروژه های اجرا شده
پارک موضوعی کودک و سلامت

نام پروژه: پارک ملی کودک و سلامت
Project: CHILDREN AND HEALTH NATIONAL PARK

کارفرما: شهرداری مشهد
CLIENT: MASHHAD MUNICIPALITY

سال:1398
Year:2019

پروژه: مشهد - خیابان شریعتی
LOCATION: SHAREEATI BULVARD , MASHHAD

#مشهد
#مشاور
#معمار
#شهرساز
#مهندسین_مشاور
#معماری
#شهرسازی
#عمران
#آراد_طرح_طوس
#مهندسین_مشاور_آراد_طرح_طوس
#خلاقیت
#طراحی
#نظارت
#گردشگری
#سلامت
#پارک_ملی
#architecture
#creativity
#architecturaldesign
#urbanization
#design
#park

کارفرما:شهرداری مشهد
ناحیه:مشهد - خیابان شریعتی
پارک موضوعی کودک و سلامت
پارک موضوعی کودک و سلامت
پارک موضوعی کودک و سلامت
بیا با هم کار کنیم !