پروژه های اجرا شده
برج مسکونی رضوان

نام پروژه: برج مسکونی آستان قدس رضوی
Project: REZVAN RESIDENTIAL TOWER

کارفرما:آستان قدس رضوی
CLIENT: ASTAN QODS RAZAVI

سال: 1399
Year:1399

پروژه: مشهد - بلوار جانباز
LOCATION: AT THE JANBAZ BULVARD ,MASHHAD

#مشهد
#مشاور
#معمار
#شهرساز
#مهندسین_مشاور
#معماری
#شهرسازی
#عمران
#آراد_طرح_طوس
#مهندسین_مشاور_آراد_طرح_طوس
#خلاقیت
#طراحی
#نظارت
#آستان_قدس
#برج_مسکونی
#معماری_پایدار
#architecture
#creativity
#architecturaldesign
#urbanization
#design

کارفرما:آستان قدس رضوی
ناحیه:مشهد - بلوار جانباز
برج مسکونی رضوان
برج مسکونی رضوان
برج مسکونی رضوان
بیا با هم کار کنیم !